by

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยที่ฟิลิปปินส์ผ่าน Facebook

Screen Shot 2556-11-15 at 8.40.47 PM

วันนี้เปิด Facebook ตามปกติเจอกล่องแปลกๆ โผล่ขึ้นมาบน News Feed ชวนให้บริจาคเงินผ่านกาชาดไปยังผู้ประสบภัยที่ฟิลิปปินส์ เลยลองกด Donate ไป

Screen-Shot-2556-11-15-at-8.41.03-PM

เลือกจ่ายผ่าน PayPal เพราะผมผูกบัญชีไว้อยู่แล้ว

Screen Shot 2556-11-15 at 8.41.22 PM เรียบร้อย

Photo-Nov-15,-8-41-35-PM2

ได้รับ SMS แจ้งว่าตัดเงินแล้วเรียบร้อย

สรุป วิธีนี้มันสะดวกมาก Facebook มีคนใช้งานเยอะมากอยู่แล้ว แล้วคลิกแค่ 2 ทีก็ครบขั้นตอนแล้ว ไม่ต้องจำเลขบัญชีวิ่งไปโอนตังเหมือนเมื่อก่อนแล้ว 😀

Comments

comments

Page 1 of 11